Egzaminy DELE i SIELE

Egzaminy DELE i SIELE

Certyfikaty DELE, Diploma de Español como Lengua Extranjera, cieszą się największą popularnością ze wszystkich egzaminów sprawdzających poziom znajomości hiszpańskiego jako obcego. Materiały przygotowujące do zdania tych egzaminów są  wydane w formie książek i nagrań audio na CD, do ściągnięcia z platformy wydawnictwa lub  do przygotowywania się online.                                                                                                                                    

Są one przygotowywane przez metodyków hiszpańskich, współpracowników bądź nauczycieli Instytutu Cervantesa, osoby przeprowadzające te egzaminy lub autorów materiałów dydaktycznych, specjalizujących się w nauczaniu języka hiszpańskiego jako obcego. Zaletą tych publikacji jest nie tylko możliwość poznania tematów i zagadnień, które znajdziemy na egzaminie. Przede wszystkim możemy zorientować się, jak są zbudowane poszczególne części egzaminu, jaki jest rodzaj pytań i poleceń oraz co decyduje o zaliczeniu danego zadania.

Część z nich, dodatkowo omawia podstawowe problemy, z jakimi spotykają się uczestnicy egzaminów, przedstawia listę najczęściej popełnianych błędów i daje praktyczne wskazówki co do sposobu wypełniania testów.

Korzyści z zapoznania się z tymi książkami przed przystąpieniem do egzaminu są nie do przecenienia. Potwierdzają powszechną opinię, że sama znajomość języka to za mało, żeby dobrze wypaść na egzaminie. I dotyczy to wszystkich egzaminów certyfikujących, nie tylko z języka hiszpańskiego.

Certyfikaty SIELE, Sistema Internacional de Evaluación de la Lengua Espańola, są mniej znanym egzaminem sprawdzającym znajomość języka hiszpańskiego jako obcego.

Egzaminy DELE i SIELE

Przepraszamy za niedogodności.

Wyszukaj ponownie to co szukasz