Egzaminy DELE i SIELE

Egzaminy DELE i SIELE

Certyfikaty DELE, Diploma de Español como Lengua Extranjera, cieszą się największą popularnością ze wszystkich egzaminów sprawdzających poziom znajomości hiszpańskiego jako obcego. Materiały przygotowujące do zdania tych egzaminów są  wydane w formie książek i nagrań audio na CD, do ściągnięcia z platformy wydawnictwa lub  do przygotowywania się online.                                                                                                                                    

Są one przygotowywane przez metodyków hiszpańskich, współpracowników bądź nauczycieli Instytutu Cervantesa, osoby przeprowadzające te egzaminy lub autorów materiałów dydaktycznych, specjalizujących się w nauczaniu języka hiszpańskiego jako obcego. Zaletą tych publikacji jest nie tylko możliwość poznania tematów i zagadnień, które znajdziemy na egzaminie. Przede wszystkim możemy zorientować się, jak są zbudowane poszczególne części egzaminu, jaki jest rodzaj pytań i poleceń oraz co decyduje o zaliczeniu danego zadania.

Część z nich, dodatkowo omawia podstawowe problemy, z jakimi spotykają się uczestnicy egzaminów, przedstawia listę najczęściej popełnianych błędów i daje praktyczne wskazówki co do sposobu wypełniania testów.

Korzyści z zapoznania się z tymi książkami przed przystąpieniem do egzaminu są nie do przecenienia. Potwierdzają powszechną opinię, że sama znajomość języka to za mało, żeby dobrze wypaść na egzaminie. I dotyczy to wszystkich egzaminów certyfikujących, nie tylko z języka hiszpańskiego.

Certyfikaty SIELE, Sistema Internacional de Evaluación de la Lengua Espańola, są mniej znanym egzaminem sprawdzającym znajomość języka hiszpańskiego jako obcego.

Egzaminy DELE i SIELE

Aktywne filtry

Objetivo DELE B1 Nueva edición

Objetivo DELE B1 Preparación para el DELE B1 to trzeci podręcznik z serii Objetivo DELE składającej się z pięciu poziomówodpowiadających poziomom znajomości języka hiszpańskiego jako obcego .A1, A2, B1, B2, C1 oraz Escolar A2-B1. 

Cena 89,83 zł

Gramática escolar A1-A2

Gramática escolar A1 - A2 to gramatyka napisana dla młodzieży szkolnej, która może być wykorzystana do pracy zarówno w grupie w klasie jak i samodzielnie przez ucznia.  

Cena 90,40 zł

Preparación al DELE C2 + CD...

Preparación al Dele C2 + CD con acentos hispanos to zbiór testów do egzaminu DELE na poziomie C2, przygotowujących do certyfikatu z języka hiszpańskiego organizowanego przez Instytut Cervantesa.

Cena 113,60 zł

Objetivo DELE A2 Nueva edición

Objetivo DELE A2 Preparación para el DELE A2 to drugi podręcznik z serii Objetivo DELE składającej się z pięciu poziomówodpowiadających poziomom znajomości języka hiszpańskiego jako obcego .A1, A2, B1, B2, C1 oraz Escolar A2-B1.

Cena 89,83 zł

Preparación al DELE A1...

Preparación al Dele A1 Respuestas y transcripciones explicadas to zbiór odpowiedzi do egzaminu DELE na poziomie A1, przygotowujących do certyfikatu z języka hiszpańskiego organizowanego przez Instytut Cervantesa.

Cena 23,73 zł

Aprueba el Dele A1

Aprueba el Dele A1 to materiał dodatkowy dla osób przygotowujących się do zdania egzaminu Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) na poziomie A1. Jest Zbiorem testów do egzaminu DELE A1. Podręcznik zawiera dwie płyty CD audio oraz rozwiązania wszystkich testów.

Cena 74,00 zł Cena 55,50 zł

Preparación al DELE...

Preparación al Dele C2 claves to zbiór odpowiedzi do egzaminu DELE na poziomie C2, przygotowujących do certyfikatu z języka hiszpańskiego organizowanego przez Instytut Cervantesa.

Cena 37,10 zł

Preparación al DELE C1 Claves

Preparación al Dele C1 Claves to zbiór rozwiązań testów egzaminacyjnych na poziomie C1, przygotowujących do certyfikatu z języka hiszpańskiego organizowanego przez Instytut Cervantesa.

Cena 29,30 zł

Objetivo DELE B1...

Objetivo DELE B1 Preparación para el DELE B1 to podręcznik przygotowujący do egzaminu DELE B1. Zawiera 6 modeli egzaminu, każdy poświęcony jednemu tematowi z dużą ilością praktycznych wskazówek. Dołączony klucz poszerzony jest o wyjaśnienia uzasadniające rozwiązanie.

Cena 91,90 zł

Objetivo DELE B2...

Objetivo DELE B2 Preparación para el DELE B2 to podręcznik przygotowujący do egzaminu DELE B2. Zawiera 6 modeli egzaminu, każdy poświęcony jednemu tematowi z dużą ilością praktycznych wskazówek. Dołączony klucz poszerzony jest o wyjaśnienia uzasadniające rozwiązanie.

Cena 89,83 zł