Kategorie

Podręczniki espanol en marcha

Podręczniki do nauki hiszpańskiego - Español en marcha od A1 do B2

W ofercie naszej księgarni znajdą Państwo trzy wydania kultowego, cieszącego się dużą popularnością Español en marcha. Przeznaczony jest on do nauki języka hiszpańskiego dla młodzieży i dorosłych. To najlepiej sprzedający się podręcznik wydawnictwa SGEL, które rozpoczęło swoją działalność w 1970 roku. Opublikowane przez SGEL podręczniki przeszły do historii nauczania języka hiszpańskiego jako języka obcego. 

Pierwsze wydanie jest zatytułowane Español en marcha. Obejmuje cztery poziomy zaawansowania od A1 do B2.

Każdy z poziomów składa się z następujących książek:

  • Libro del alumno - podręcznika ucznia,

  • Cuaderno de ejercicios - zeszytu ćwiczeń,

  • Guía didáctica - podręcznika dla nauczyciela.

Drugie wydanie, czyli Nuevo Español en marcha także obejmuje cztery poziomy zaawansowania: A1, A2, B1 i B2. Każdy poziom składa się z:

  • Libro del alumno + CD, 

  • Cuaderno de ejercicios + CD, 

  • Guia didactica 

  • oraz wersji cyfrowej Libro del alumno+ cuaderno de ejercicios. 

Nowością w odniesieniu do poprzedniego wydania jest obecność płyt CD oraz cyfrowej 12-miesięcznej licencji.

Trzecie wydanie to Español en marcha Nueva edición. Na najnowsze wydanie składa się podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń. Ta wersja Español en marcha cechuje się nową szatą graficzną, uaktualnionymi rozdziałami zgodnie z nowymi wytycznymi Wspólnego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Bogate materiały dodatkowe dla nauczyciela są gratis; przewodnik dla nauczyciela, propozycje pracy z video, dodatkowe ćwiczenia z kluczem, słowniczek hiszpańsko- angielski, hiszpańsko-niemiecki.

Dla każdego z wydań istnieje także wersja Basico, dla osób stawiających na intensywniejszą naukę, która zawiera łączy w sobie dwa poziomy: A1 i A2 w jednym podręczniku.

Budowa podręczników Español en marcha

W podręcznikach Español en marcha znaleźć różnorodne ćwiczenia gramatyczne, słownikowe i fonetyczne, zadania uczące rozumienia i pisania tekstów oraz duży udział tematów socjokulturowych. Na platformie wydawnictwa dostępne są dodatkowe ćwiczenia. Materiał prezentowany jest na dwóch stronach dla ułatwienia nauki. Podręczniki najnowszego, trzeciego wydania zawierają odpowiednio 10 rozdziałów (dla poziomu A1 i A2), 12 rozdziałów (B1 i B2) oraz 18 rozdziałów dla wersji Basico łączącej poziomy A1 i A2.

Wersja cyfrowa Español en marcha

Nowe wydania podręczników zostały wzbogacone w wersję cyfrową materiałów - dostosowane do współczesnych standardów i potrzeb uczniów, uwzględniając nowe metody nauczania. Atrakcyjna forma ćwiczeń ułatwia naukę i sprawia, że proces ten jest bardziej interesujący i angażujący. To wygodna opcja dla uczniów, którzy preferują korzystanie z materiałów w formie elektronicznej.

Aktywne filtry

Español en marcha Nueva...

Español en marcha Nueva edición 4 B2 Libro del alumno to podręcznik ucznia ostatniego poziomu zaawansowania trzeciej edycji najlepiej sprzedającego się podręcznika wydawnictwa SGEL.

Español en marcha to podręcznik do nauki języka hiszpańskiego jako obcego dla młodzieży i dorosłych, który składa się z podręcznika i zeszytu ćwiczeń. W trzecim wydaniu ma tytuł z pierwszej edycji z zaznaczeniem, że jest to nowe wydanie. 

Poziom 4 tworzy Español en marcha Nueva edición 4 B2 libro del alumno oraz Español en marcha Nueva edición 4 B2 cuaderno de ejercicios i Español en marcha Nueva edición 4 B2 Guia.

Opublikowano także cyfrową wersję podręcznika ucznia wraz z zeszytem ćwiczeń Español en marcha Nueva edición 4 B2 Alumno + Ejercicios DIGITAL.

Cena 139,20 zł

Español en marcha Nueva...

Español en marcha Nueva edición 4 B2 Cuaderno de ejercicios to zeszyt ćwiczeń do ostatniego poziomu zaawansowania trzeciej edycji najlepiej sprzedającego się podręcznika wydawnictwa SGEL. 

Español en marcha to podręcznik do nauki języka hiszpańskiego jako obcego dla młodzieży i dorosłych, który składa się z podręcznika i zeszytu ćwiczeń. W trzecim wydaniu ma tytuł z pierwszej edycji z zaznaczeniem, że jest to nowe wydanie. 

Poziom 4 tworzy Español en marcha Nueva edición 4 B2 libro del alumno oraz Español en marcha Nueva edición 4 B2 cuaderno de ejercicios i Español en marcha Nueva edición 4 B2 Guia.

Cena 71,00 zł

Español en marcha Nueva...

Español en marcha Nueva edición 4 B2 Guia to podręcznik dla nauczyciela do ostatniego poziomu zaawansowania trzeciej edycji najlepiej sprzedającego się podręcznika wydawnictwa SGEL. 

Español en marcha to podręcznik do nauki języka hiszpańskiego jako obcego dla młodzieży i dorosłych, który składa się z podręcznika i zeszytu ćwiczeń. W trzecim wydaniu ma tytuł z pierwszej edycji z zaznaczeniem, że jest to nowe wydanie. 

Cena 108,60 zł

Español en marcha Nueva...

Español en marcha Nueva edición 3 B1 Guia to podręcznik dla nauczyciela do trzeciego poziomu zaawansowania trzeciej edycji najlepiej sprzedającego się podręcznika wydawnictwa SGEL. 

Español en marcha to podręcznik do nauki języka hiszpańskiego jako obcego dla młodzieży i dorosłych, który składa się z podręcznika i zeszytu ćwiczeń. W trzecim wydaniu ma tytuł z pierwszej edycji z zaznaczeniem, że jest to nowe wydanie. 

Cena 108,60 zł

Español en marcha Nueva...

Español en marcha Nueva edición Basico A1+ A2 Libro del alumno to podręcznik ucznia dwóch poziomów zaawansowania trzeciej edycji najlepiej sprzedającego się podręcznika wydawnictwa SGEL.

Przeznaczony dla młodzieży licealnej i osób dorosłych uczących się języka hiszpańskiego jako obcego.

Opublikowano także cyfrową wersję podręcznika ucznia wraz z zeszytem ćwiczeń Español en marcha Nueva edición Básico A1+ A2 Alumno + Ejercicios DIGITAL.

Cena 163,60 zł
Español en marcha Nueva...
  • Wyprzedaż!
  • -20%

Español en marcha Nueva...

Español en marcha Nueva edición Basico A1+ A2 Cuaderno de ejercicios to zeszyt ćwiczeń do podręcznika ucznia dwóch poziomów zaawansowania trzeciej edycji najlepiej sprzedającego się podręcznika wydawnictwa SGEL.

Español en marcha to podręcznik do nauki języka hiszpańskiego jako obcego dla młodzieży i dorosłych, który składa się z podręcznika i zeszytu ćwiczeń. W trzecim wydaniu ma tytuł z pierwszej edycji z zaznaczeniem, że jest to nowe wydanie.

Cena 93,60 zł Cena 74,88 zł

Español en marcha Nueva...

Español en marcha Nueva edición 3 B1 Libro del alumno to podręcznik ucznia trzeciego poziomu zaawansowania trzeciej edycji najlepiej sprzedającego się podręcznika wydawnictwa SGEL.

Español en marcha to podręcznik do nauki języka hiszpańskiego jako obcego dla młodzieży i dorosłych, który składa się z podręcznika i zeszytu ćwiczeń. W trzecim wydaniu ma tytuł z pierwszej edycji z zaznaczeniem, że jest to nowe wydanie. 

Poziom 3 tworzy Español en marcha Nueva edición 3 B1 libro del alumno oraz Español en marcha Nueva edición 3 B1 cuaderno de ejercicios.

Opublikowano także cyfrową wersję podręcznika ucznia wraz z zeszytem ćwiczeń Español en marcha Nueva edición 3 B1 Alumno + Ejercicios DIGITAL.

Español en marcha Nueva edición 3 B1 Libro del alumno składa się z 12 rozdziałów.

Cena 139,20 zł

Español en marcha Nueva...

Español en marcha Nueva edición 2 A2 Libro del alumno to podręcznik ucznia drugiego poziomu zaawansowania trzeciej edycji najlepiej sprzedającego się podręcznika wydawnictwa SGEL.

Opubliowano także cyfrową wersję podręcznika ucznia wraz z zeszytem ćwiczeń Español en marcha Nueva edición 2 Alumno + Ejercicios DIGITAL.

Español en marcha to podręcznik do nauki języka hiszpańskiego jako obcego dla młodzieży i dorosłych, który składa się z podręcznika ucznia i zeszytu ćwiczeń.

Cena 139,20 zł

Español en marcha Nueva...

Español en marcha Nueva edición 2 A2 Cuaderno de ejercicios to zeszyt ćwiczeń do drugiego poziomu zaawansowania trzeciej edycji najlepiej sprzedającego się podręcznika wydawnictwa SGEL.

Español en marcha to podręcznik do nauki języka hiszpańskiego jako obcego dla młodzieży i dorosłych, który składa się z podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Przeznaczony jest dla młodzieży licealnej i osób dorosłych uczących się języka hiszpańskiego jako obcego.

Cena 71,00 zł

Español en marcha Nueva...

Español en marcha Nueva edición 1 A1 Cuaderno de ejercicios to zeszyt ćwiczeń do drugiego poziomu zaawansowania trzeciej edycji najlepiej sprzedającego się podręcznika wydawnictwa SGEL.

Español en marcha to podręcznik do nauki języka hiszpańskiego jako obcego dla młodzieży i dorosłych, który składa się z podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Przeznaczony jest dla młodzieży licealnej i osób dorosłych uczących się języka hiszpańskiego jako obcego.

Można też kupić sam dostęp do wersji cyfrowej: Español en marcha Nueva edición 1 A1 Cuaderno de ejercicios. 

Cena 71,00 zł

Nuevo Español en marcha 2...

Nuevo Español en marcha 2 A2 Guía didáctica to podręcznik dla nauczyciela do poziomu A2Zawiera sugestie zajęć w klasie, rozwiązania ćwiczeń, egzaminy, zabawy i materiały do kserowania.

Poza tym wskazówki dydaktyczne do nagrań video, dodatkowe pomysły do łatwej adaptacji, wyjaśnienia metodyczne wszystkich rozdziałów z podręcznika ucznia wraz z kluczem do ćwiczeń.

Poza tym uwagi gramatyczne, wyjaśnienie funkcji komunikatywnych i aspektów socjokulturowych oraz gry do wykorzystania w różnych rozdziałach, zależnie od potrzeb nauczyciela.

Cena 113,00 zł

Nuevo Español en marcha 4...

Nuevo Español en marcha 4 B2 Guía didáctica to podręcznik dla nauczyciela do poziomu B2Zawiera sugestie zajęć w klasie, rozwiązania ćwiczeń, egzaminy, zabawy i materiały do kserowania.

Poza tym wskazówki dydaktyczne do nagrań video, dodatkowe pomysły do łatwej adaptacji, wyjaśnienia metodyczne wszystkich rozdziałów z podręcznika ucznia wraz z kluczem do ćwiczeń. Poza tym uwagi gramatyczne, wyjaśnienie funkcji komunikatywnych i aspektów socjokulturowych oraz gry do wykorzystania w różnych rozdziałach, zależnie od potrzeb nauczyciela.

Cena 113,00 zł