Kategorie

Gramatyka hiszpańska B1-B2

Gramatyka hiszpańska B1-B2 skupia się na czasownikach, użyciu czasów przeszłych i poszerza zagadnienia związane z trybem Subjuntivo. Toteż każde z wydawnictw oferuje monograficzne opracowania tych problemów wraz z ćwiczeniami i kluczem. Wszystkie te książki nadają nie do samodzielnej nauki nie tylko z drukowana książką ale i z aplikacjami online.

  • Edelsa 

Aula de gramática Practica la conjugación y la gramática B1-B2

Uso de la gramáticIntermedio, Uso de la gramática Junior Intermedio

Uso de las perifrasis verbales, Uso de los pasados, Uso del Indicativo y del Subjuntivo

Uso escolar Aula gramatical B1 oraz profesor, Uso escolar Aula gramatical B2 oraz profesor

Competencia gramatical en uso B1, oraz klucz, Competencia gramatical en uso B2 oraz klucz

ELE en pragmatica B1-B2, ELE en escritura B1, ELE en escritura B2 

Diccionario practico de gramática +ejercicios +clave

Gramática en contexto  oraz clave

  • Anaya 

Ele en gramática B1, Ele en gramática B2

ELE efonética B1 +CD y Soluciones, 

  • Sm 

Gramática de uso del español B1-B2 Teoria i Práctica con Solucionario,

Gramática de uso del español A1-B2 Teoria i Práctica con Solucionario

  • SGEL 

Escucha y aprende, Bien dicho, Leer en español, Exprésate B1-B2-C1-C2, 

Curso de lectura, conversación y redacción Nivel intermedio

Practica Tu Español

Ser y estar B1, Las preposiciones B1 Nueva edición , Uso y contraste de tiempos verbales B1, Problemas frecuentes del  español B1El subjuntivo B1

  • enClave ELE 

Gramática Escolar B1, Gramática Explicada, 

Gramática en diálogo +audio A2-B1 Nueva edición,

Destrezas ELE:

Comprensión Auditiva A2-B1, Comprensión Lectora A2-B1, Expresión Escrita A2-B1,Expresión Oral A2-B1

  • Habla con eñe 

Gramática y enseńanza de español B1 - C2 Online

Manual práctico dlos tiempos del pasado

Aktywne filtry

Escribe en español...

Escribe en español Expresión escrita to jeden z czterech podręczników z serii El español por destrezas. Seria ta została opracowana dla osób uczących się samodzielnie języka hiszpańskiego jako obcego.

Pomaga opanować takie kompetencje językowe jak: czytanie, mówienie, rozumienie i pisanie w języku hiszpańskim na poziomie średnio zaawansowanym.  

Cena 101,00 zł

Curso de lectura,...

Curso de lectura, conversación y redacción Intermedio to drugi z trzech podręczników do nauki komunikacji ustnej i pisemnej w języku hiszpańskim. Należy do serii Curso de lectura, conversación y redacción.

Cena 111,00 zł

3 por uno B1 Repasa...

3 por uno B1 to podręcznik na poziomie zaawansowania B1 z serii Repasa funciones, gramática léxico. 

Jak wskazuje nazwa, jest powtórzeniem poznanych poprzednio zagadnień gramatyczno-leksykalnych. Przeznaczony do samodzielnej nauki ucznia, ale nadaje się do powtórek materiału w grupie.

Cena 99,00 zł

Actividades de Uso de la...

Actividades de Uso de la gramática intermedio en la Aplicación to najnowsze wydanie kultowej gramatyki, którą napisała Francisca Castro Viudez. Podręcznik jest na poziomie Intermedio z serii Uso de la gramática. 

Jest  gramatyką dla osób uczących się języka hiszpańskiego jako obcego. Bije rekordy popularności na całym świecie, był kilkakrotnie wznawiany. Obecne wydanie jest unowocześnione i kolorowe. Można z niego korzystać z aplikacji. Książka służy do pracy w klasie i samodzielnej nauki.

Cena 43,00 zł

Actividades para el Marco...

Actividades para el Marco Común Europeo B1+CD Nueva edición to nowe wydanie trzeciego poziomu zaawansowania B1 z CD z serii o tym samym tytule.

Actividades para el Marco Común EuropeoA1+CD to zbiór, który składa się z 6 książek poświęconych zadaniom i ćwiczeniom do nauki na wszystkich poziomach MCER (A1, A2, B1, B2, C1, C2). 

Dotyczy rozumienia, ekspresji, interakcji zarówno ustnej, jak i pisemnej. Służy zarówno do samodzielnej nauki i do pracy w grupie. Przygotowuje do oficjalnych egzaminów odpowiadających poziomom Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas takich jak DELE czy Siele.

Cena 135,00 zł

Actividades para el Marco...

Actividades para el Marco Común Europeo B2+CD Nueva edición to nowe wydanie czwartego poziomu zaawansowania B2 z CD z serii o tym samym tytule.

Actividades para el Marco Común EuropeoA1+CD to zbiór, który składa się z 6 książek poświęconych zadaniom i ćwiczeniom do nauki na wszystkich poziomach MCER (A1, A2, B1, B2, C1, C2). 

Dotyczy rozumienia, ekspresji, interakcji zarówno ustnej, jak i pisemnej. Służy zarówno do samodzielnej nauki i do pracy w grupie. Przygotowuje do oficjalnych egzaminów odpowiadających poziomom Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas takich jak DELE czy Siele.

Cena 140,00 zł

Aprende gramática y...

Aprende gramática y vocabulario 3 B1 to wznowienie podręcznika języka hiszpańskiego na poziomie B1 dla młodzieży i dorosłych uczących się tego języka jako obcego skupionego przede wszystkim na aspektach gramatycznych i leksykalnych

Obejmuje poziomy od A1 do B2Objaśnia gramatykę jasnym, zrozumiałym językiem uzależnionym od poziomu zaawansowania a słownictwo jest podzielone tematycznie. 

Cena 99,00 zł

Aprende gramática y...

Aprende gramática y vocabulario 4 B2 to podręcznik języka hiszpańskiego na poziomie B2Przeznaczony dla młodzieży i dorosłych uczących się tego języka jako obcego. 

Aprende gramática y vocabulario skupiony się przede wszystkim na aspektach gramatycznych i leksykalnychObejmuje poziomy od A1 do B2

Objaśnia gramatykę jasnym, zrozumiałym językiem uzależnionym od poziomu zaawansowania a słownictwo jest podzielone tematycznie. Może być wykorzystywany w nauce w klasie i dla samouków.

Cena 99,00 zł

Diagramática. Curso de...

Diagramática. Curso de gramática visual Guia to przewodnik dla nauczyciela do nowej gramatyki wizualnej dla uczniów języka hiszpańskiego, która obejmuje poziomy zaawansowania od Ado B2.

Ma ułatwić uczniowi poznanie i zrozumienie najbardziej skomplikowanych i zagmatwanych dylematów gramatycznych.Takich, które skutkują większą liczbą błędów. I dla których tradycyjne zasady nie zapewniły praktycznego i ostatecznego rozwiązania.

Cena 59,00 zł

Diagramática. Curso de...

Diagramática. Curso de gramática visual to nowa gramatyka wizualna dla uczniów języka hiszpańskiego, która obejmuje poziomy zaawansowania od Ado B2.

Ma ułatwić uczniowi poznanie i zrozumienie najbardziej skomplikowanych i zagmatwanych dylematów gramatycznych.Takich, które skutkują większą liczbą błędów. I dla których tradycyjne zasady nie zapewniły praktycznego i ostatecznego rozwiązania.

Opublikowano też wersję cyfrową Diagramática. Curso de gramática visual A2/B1 DIGITAL

Cena 65,00 zł

Diccionario práctico de la...

Diccionario práctico de gramática 800 fichas de uso correcto del espańol to gramatyka w formie słownika z 800 hasłami z poprawnymi formami języka hiszpańskiego.

Słownik ten obejmuje wszystkie zagadnienia gramatyczne. Idealny do konsultacji zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli dzięki drugiemu tomowi w formie ćwiczeń z ponad 800 zadaniami do haseł z gramatyki.

Klucz do nich jest wydany osobno. 

Cena 146,00 zł