Słowniki hiszpańsko-hiszpańskie

Słowniki hiszpańsko-hiszpańskie

Aktywne filtry

Diccionario combinatorio...

Diccionario combinatorio PRÁCTICO del español contemporáneo Las palabras en su contexto to słownik przedstawiający prawidłowe łączenie słów w języku hiszpańskim.

Dla wszystkich osób uczących się języka hiszpańskiego jako obcego. Zawiera pond 400 000 kombinacji słów.

Cena 150,00 zł

Diccionario general de la...

Diccionario general de la lengua española to słownik języka hiszpańskiego z czytelnym układem i opisem haseł. Jest ich ponad 30 000. Zawiera informacje aktualne i kompletne. Wygodny format i miękka okładka pozwalają na korzystanie w różnych warunkach. Dołączono tabele z odmianami czasowników hiszpańskich.

 

Cena 63,00 zł

Diccionario Manual de la...

Diccionario Manual de la lengua española to słownik zawierający 34 000 haseł, 70 000 znaczeń, 30 000 przykładów, 5 300 zwrotów i idiomów. Prezentuje słownictwo używane w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej.

Cena 89,30 zł

REDES Diccionario...

REDES Diccionario combinatorio del español contemporáneo Las palabras en su contexto to słownik języka hiszpańskiego, skupiający się na pokazaniu, że znaczenie słowa zależy również od tego, w jakim kontekście się pojawia. 

Zawiera wiedzę, której zazwyczaj nie ma w innych słownikach, a która jest fundamentalna dla prawidłowego, poprawnego i precyzyjnego posługiwania się językiem. Pokazuje, w jaki sposób używamy zestawień słów we współczesnej hiszpańszczyźnie. Został stworzony pod kierownictwem Ignacio Bosque, członka Real Academia Española

Cena 234,00 zł

Diccionario Clave...

Diccionario Clave Diccionario de uso del español actual to aktualny słownik języka hiszpańskiego. Wstęp do niego napisał  Gabriel García Márquez, laureat literackiego Nobla.

Słownik prezentuje zwroty i terminy używane na co dzień w języku hiszpańskim. Zawiera ponad 80 000 definicji z licznymi przykładami użycia. 

Cena 185,00 zł

Diccionario abreviado de...

Diccionario abreviado de uso del español actual to słownik opracowany według nowatorskiej metodologii. Zwroty i ich definicje opierają się na rzeczywistym używaniu języka w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Zostały użyte w tekstach zebranych w CUMBRE. Jest to zbiór 20 milionów słów, własność wydawnictwa SGEL. 

Jest ono pionierem w wykorzystaniu zasobów lingwistycznych do opracowań słowników. Słownik zawiera setki nowych słów i definicji obecnych we współczesnym języku hiszpańskim, a nie ujętych w innych słownikach.
Każda definicja zaczyna się od informacji o częstotliwości występowania według skali od 1 do 5. Jest to przydatne dla nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego, jak i osób uczących się tego języka.

Cena 107,00 zł

Diccionario de dudas del...

Diccionario de dudas del estudiante de espańol como lengua extranjera, czyli słownik języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowania A2-B1-B2.  Został opracowany w formie zeszytu ćwiczeń z kluczem na końcu. Jest przeznaczony dla osób uczących się języka hiszpańskiego jako obcego i dla nauczycieli. 

Z założenia obejmuje poziomy zaawansowania od A2 do B2, ale jest pomocny i na poziomach CJest komplementarnym materiałem służącym do konsultacji wątpliwości i pomagającym uniknąć najczęściej popełnianych błędów. Zarówno gramatycznych, leksykalnych jak i ortograficznych. 

Cena 105,00 zł

Diccionario de bolsillo de...

El diccionario de bolsillo to kieszonkowy słownik języka hiszpańskiego bijący rekordy sprzedaży. Zawiera ponad 13 000 potocznych haseł i amerykanizmy. Przeznaczony do codziennego użytku dzięki doborowi zwrotów i wygodnemu formatowi.

Cena 31,50 zł

Diccionario Básico de la...

Diccionario Básico de la lengua española to słownik języka hiszpańskiego dla osób zaczynających naukę tego języka wydany przez SM. Podstawowy słownik jest słownikiem dla początkujących, zaprojektowanym specjalnie dla uczniów szkół podstawowych.

Szkolne słowniki dydaktyczne SM od lat są podstawowymi narzędziami nauczania.

Cena 105,00 zł