search

Latitud 0° Nivel intermedio-avanzado Manual de español intercultural

153,00 zł
Brutto

Latitud 0° Manual de español intercultural jest podręcznikiem do nauki języka hiszpańskiego jako obcego na poziomie intermedio-avanzado. 

Ilość

Latitud 0° Manual de español intercultural jest podręcznikiem do nauki języka hiszpańskiego jako obcego na poziomie intermedio-avanzado

Składa się z 10 rozdziałów obejmujących tematykę różnorodności kontynentu latynoamerykańskiego i jego relacji kulturowych z Hiszpanią i światem. 

Każdemu rozdziałowi towarzyszy suplement dotyczący jednego z 20 krajów mówiących po hiszpańsku. Podręcznik zawiera zbiór różnych ćwiczeń i zadań takich jak pytania dotyczące zrozumienia tekstu, pytania otwarte, odgrywanie ról, prezentacje, prace kreatywne z wykorzystaniem nowych technologii.

https://ksiegarnia.siesta.pl/img/cms/Latitud%200.pdf

           

Sgel
9788497786683

Opis

Czas realizacji
Na zamówienie

Specyficzne kody