search

ELE en vocabulario B1+CD con soluciones 2200 palabras y expresiones utiles con refuerzo audio

82,00 zł
Brutto

ELE en vocabulario B1 con soluciones 2200 palabras y expresiones utiles con refuerzo audio to podręcznik zajmujący się słownictwem na poziomie B1 w języku hiszpańskim. Posiada wersję e-book w cenie 46,00 zł.

Jest to druga z trzech części opracowania teoretyczno-praktycznego poświęconego leksyce. Jest on zgodny z Plan Curricular del Instituto Cervantes,

Zaczyna się od graficznej prezentacji tematu. Następnie jest seria różnorodnych ćwiczeń ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozumienie słownictwa ze słuchu poprzez nagrania tekstów. 

Opublikowano też wersję cyfrową ELE en Vocabulario. Nivel medio B1. Libro digital (Ed.2022)

Ilość

Anaya ELE

ELE en vocabulario B1 con soluciones 2200 palabras y expresiones utiles con refuerzo audio to podręcznik zajmujący się słownictwem na poziomie B1 w języku hiszpańskim. Posiada wersję e-book. 

Jest to druga z trzech części opracowania teoretyczno-praktycznego poświęconego leksyce. Jest on zgodny z Plan Curricular del Instituto Cervantes,

Zaczyna się od graficznej prezentacji tematu. Następnie jest seria różnorodnych ćwiczeń ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozumienie słownictwa ze słuchu poprzez nagrania tekstów. 

Każdy rozdział składa się z: 

 • Fijese! z ilustracją odnoszącą się do omawianego tematu,

 • Frases utiles gdzie przedstawia się słownictwo dotyczące tej tematyki,

 • Palabras en contexto z ćwiczeniami słów z pola semantycznego występującymi w tekście danego rozdziału,

 • Ejercicios ze zbiorem różnych ćwiczeń. 

 • CD audio, 

 • test,

 • klucz do ćwiczeń i słownik alfabetyczny 

 • lista studiowanych terminów do przetłumaczenia przez ucznia na jego ojczysty język 

 • słownik tematyczny prezentujący terminy usystematyzowane według tematów z zaznaczeniem rozdziałów, w których występują.

Jest częścią serii Anaya ELE en:

 • Gramatica elemental A1-A2, medio B1, avanzado B2 i superior C1-C2, 
 • Ortografía, 
 • Vocabulario elemental A1-A2, medio B1, avanzado B2,
 • Fonética elemental A1-A2, medio B1, avanzado B2
 • Escritura elemental A1-A2, medio B1 i avanzado B2. 
 • Verbos

Cała seria pozwala na opanowanie wszystkich kompetencji językowych;

 • gramatycznej,
 • leksykalnej, 
 • fonetycznej 
 • wypowiedzi pisemnej.
9788414315781

Opis

Czas realizacji
24 godziny

Specyficzne kody