search

Diccionario de términos clave de ELE SGEL

119,00 zł
Brutto

Diccionario de términos clave de ELE jest pracą służącą do konsultacji dla nauczycieli języka hiszpańskiego i dla uczących się tego języka. 

Początkowo opublikowany w «Biblioteca del profesor de español» w Centro Virtual Cervantes, zbiera i wyjaśnia wszystkie terminy używane w nauce języka hiszpańskiego jako obcego.

Ilość

Diccionario de términos clave de ELE jest pracą służącą do konsultacji dla nauczycieli języka hiszpańskiego i dla uczących się tego języka. Początkowo opublikowany w «Biblioteca del profesor de español» w Centro Virtual Cervantes, zbiera i wyjaśnia wszystkie terminy używane w nauce języka hiszpańskiego jako obcego. 

Oprócz wyjaśniania różnych wątpliwości, pomyślana jest jako prezentacja głośnych prac dydaktycznych i próba systematyzacji jej terminologii. Można ją traktować jako źródło tylko konsultacji różnych terminów dla nauczycieli albo pogłębionej teorii.

Towarzyszą jej dwa typy bibliografii; jedna podstawowa i druga specjalistyczna dla profesjonalistów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę. Składa się na nią prawie siedemset terminów, z których 382 posiada osobne opisy. 

https://ksiegarnia.siesta.pl/img/cms/Diccionario_ELE_1227.pdf

Sgel
9788497784160

Opis

Czas realizacji
24 godziny

Specyficzne kody