Epocas de Espana Curso de...
  • Epocas de Espana Curso de civilizacion Libro

Epocas de Espana Curso de civilizacion Libro

Épocas de Espana jest podręcznikiem hiszpańskiej historii cywilizacji od prehistorii do współczesności skierowany do studentów poziomów B języka hiszpańskiego.

100,88 zł
Brutto
Ilość

Épocas de Espana jest podręcznikiem hiszpańskiej historii, myśli, literatury i sztuki na przestrzeni wieków oraz różnych epok historyczno  - artystycznych, które dały początek bieżącej rzeczywistości. 
Jest skierowany do studentów poziomów B, którzy chcą kontynuować naukę języka hiszpańskiego, teraz w innym kontekście, a jednocześnie chcą dogłębnie poznać historię i kulturę Hiszpanii. 
Podręcznik składa się z 10 jednostek. 
Pierwszy przedstawia obecną rzeczywistość Hiszpanii. 
Pozostałe, ułożone chronologicznie od prehistorii do współczesności, pokazują najwybitniejsze fakty historyczne, idee i myśli przedstawicieli każdej epoki, wybór tekstów literackich o szczególnym znaczeniu i najbardziej charakterystycznych dzieł artystycznych (architektonicznych, obrazowych itp.). 

Ponadto na końcu podręcznika znajdują się trzy załączniki z wybranymi nie-kastylijskimi tekstami literackimi i słowniczkiem terminów.

Épocas de España es un manual sobre la historia, el pensamiento, la literatura y el arte españoles a través de los siglos y de las distintas épocas histórico-artísticas que han dado lugar a la realidad actual. 

Está destinado a estudiantes de los niveles B que quieren continuar su aprendizaje del español, ahora en otro contexto y, al mismo tiempo, desean conocer la historia y la cultura españolas en profundidad. 

El manual consta de 10 unidades

La primera presenta la realidad actual de España. 

Las otras, organizadas cronológicamente desde la prehistoria hasta la actualidad, muestran los hechos históricos más destacables, las ideas y pensamientos de los representantes de cada época, una selección de textos literarios de especial relevancia y las obras artísticas (arquitectónicas, pictóricas, etc.) más emblemáticas. 

Además, al final del manual se ofrecen tres apéndices con una selección de textos literarios no castellanos y un glosario de términos utilizados. 

El manual está acompañado de un cuaderno de actividades para completar el aprendizaje con el uso activo por parte del alumno de los conocimientos alcanzados y las habilidades lingüísticas adquiridas. 

9788490818053
Edelsa

Opis

Czas realizacji
24 godziny

Zobacz także

16 innych produktów w tej samej kategorii