search

Vente 1 A1+A2 Libro del alumno

126,00 zł
Brutto

Vente 1 Alumno to podręcznik ucznia na poziomie A1 i A2 nowej wersji podręcznika Nuevo Ven

Ilość

Vente 1 Alumno to podręcznik ucznia na poziomie A1 i A2 nowej wersji podręcznika Nuevo Ven. Składa się z czterech poziomów A1, A2, B1 i B2: Vente 1 (A1 i A2), Vente 2 (B1) i Vente 3 (B2) oraz z pojedynczych poziomów Vente A1 Vente A2

Jego mocne strony to: jednostki dydaktyczne skupione na realizacji trzech P: Presentación, Práctica, Producción. Dotyczą jasności i łatwości z korzystania z zawartości dydaktycznej. Pomagają w nabywaniu kompetencji komunikatywnych. Podają przykłady codziennego użycia języka. 

Vente zachowuje równowagę między praktyką a teorią. Systematycznie przedstawia gramatykę, słownictwo, interakcje ustne i pisemne. Włącza materiały audiowizualne do sekwencji dydaktycznych.

9788477117964

Opis

Czas realizacji
24 godziny

Specyficzne kody