search

Prisma avanza B2 CD

15,00 zł
Brutto

Prisma avanza B2 CD to nagrania audio na CD do podręcznika Prisma na poziomie zaawansowania B2.

Ilość

Prisma jest metodą uczenia języka hiszpańskiego jako obcego. Składa się z sześciu części odpowiadających zawartością poziomom kompetencji opisanym w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego.

 • Comienza(A1),
 • Continua(A2), 
 • Progresa(B1), 
 • Avanza(B2), 
 • Consolida(C1),
 • Perfecciona(C2). 

Celem metody jest wyposażenie ucznia w kompetencje językowe i wiedzę o kulturze, które umożliwią mu sprawne funkcjonowanie na obszarach hiszpańskojęzycznych, obejmujących różne kultury po obu stronach Atlantyku. 

Każdy poziom kursu przewidziany jest na 140 godzin lekcyjnych i składa się z podręcznika (80 godz.), przewodnika dla nauczyciela (60 godz. dodatkowych), zeszytu ćwiczeń i płyty CD.
 
Poszczególne rozdziały kładą nacisk na: 

 • integrację kompetencji językowych urozmaicenie technik pracy uczniów 
 • rozwój kompetencji komunikacyjnych, szczególnie poprzez działania interakcyjne umiejętności interkulturowe, 
 • rozwój wrażliwości kulturowej poprzez dostarczenie uczniom tekstów odzwierciedlających zróżnicowanie i bogactwo kulturowe na obszarach hiszpańskojęzycznych Europy i Ameryki
 • stosowanie metod indukcyjnych i dedukcyjnych w nauczaniu gramatyki
 • mobilizowanie ucznia do obserwacji i wnioskowania i do wykorzystywania swojej wiedzy i dotychczasowych doświadczeń.
Edinumen
9788495986245

Opis

Czas realizacji
24 godziny

Specyficzne kody