search

Le Français Juridique

90,00 zł
Brutto

Le Français Juridique jest podręcznikiem poświęconym francuskiemu słownictwu prawniczemu. 

Przedstawia również francuskie i europejskie instytucje związane z prawem francuskim i przedsiębiorstwami z tego obszaru językowego. Odpowiada on językowi francuskiemu na poziomie zaawansowania B1 wg podziału Rady Europy.

Ilość

Le Français Juridique jest podręcznikiem poświęconym francuskiemu słownictwu prawniczemu. 

Przedstawia również francuskie i europejskie instytucje związane z prawem francuskim i przedsiębiorstwami z tego obszaru językowego. Odpowiada on językowi francuskiemu na poziomie zaawansowania B1 wg podziału Rady Europy.

Budowa Le Français Juridique:

 • 10 jednostek tematycznych (100 stron)

 • transkrypcja dokumentów ustnych (7 stron)

 • poprawione ćwiczenia (8 stron)

 • glosariusz + akronimy (9 stron)

4 podwójne strony na jednostkę odpowiadające 4 „etapom” tematu :

Po lewej stronie różne dokumenty: 

 • informacje o ustawodawstwie francuskim lub europejskim napisane w bardzo formalny sposób (np. kurs prawa), 

 • referencje lub wiadomości z gazet, 

 • standardowe listy lub standardowe umowy itp.

Po prawej stronie ćwiczenia ustne (na podstawie dokumentów ustnych) i pisemne ze zrozumieniem:

 • działania związane z ponownym wykorzystaniem leksykonu i określone wyrażenia

 • działania związane z wypowiedziami ustnymi i pisemnymi.

Jedna dwustronicowa recenzja na rozdział: po lewej ćwiczenia z jednostki, po prawej własny repertuar słownictwa i struktur.

Dokumenty ustne (po dwa na rozdział) to: 

 • dokumenty radiowe (wiadomości, komentarze wyspecjalizowanych dziennikarzy, wywiady, debaty, sondaże radiowe) 

 • dialogi podejmowane w sytuacjach życia codziennego (wywiad zwolnienia, informacja konsumencka).

Zalety z korzystania z Le Français Juridique :

 • poznanie leksykonu i frazeologii prawa,

 • zdobycie wiedzy na temat instytucji francuskich i europejskich, francuskiego systemu sądownictwa, organizacji handlu i spółek,

 • wdrażanie profesjonalnej wiedzy w języku francuskim,

 • szkolenie z transpozycji z języka potocznego na język administracyjny,

 • ćwiczenie języka francuskiego w mowie i piśmie w określonym kontekście

9782011552006

Specyficzne kody