Nuevo Español en marcha 3 B1 + CD Ejercicios

57,37 zł
Brutto

Nuevo Espańol en marcha 3 Ejercicios + CD zawiera 10 rozdziałów z praktycznymi ćwiczeniami, co dwa rozdziały część Práctica más z dodatkowymi ćwiczeniami, na końcu książki listę transkrypcji nagrań na CD, klucz do ćwiczeń, listę słownictwa oraz CD audio z nowymi nagraniami z większą ilością przykładów z Ameryki Łacińskiej.

Ilość

Nuevo Español en marcha 3 Ejercicios + CD to zeszyt ćwiczeń do trzeciego poziomu nowej wersji podręcznika języka hiszpańskiego jako obcego dla młodzieży i dorosłych, który został sprzedany w milionach egzemplarzy na całym świecie, oparta o tę sama metodologię, która została zaakceptowana przez uczniów i nauczycieli. Określą ją: skupienie na komunikacji, prezentowanie materiału na dwóch stronach co ułatwia naukę, różnorodne ćwiczenia gramatyczne, słownikowe i fonetyczne, różnorodne zadania uczące rozumienia i pisania tekstów, duży udział tematów socjo kulturowych oraz wybór dodatkowych ćwiczeń dostępnych na platformie wydawnictwa. Nuevo Español en marcha tworzą poziomy A1, A2, B1 i B2 wydane oddzielnie w postaci podręcznika ucznia z CD, zeszytu ćwiczeń z CD, podręcznika dla nauczyciela oraz wersji cyfrowej podręcznika ucznia z zeszytem ćwiczeń. Dodatkowo jest też wersja dla kursów bardziej intensywnych obejmująca dwa poziomy A1 i A2, Nuevo Español en marcha Básico. Wydawnictwo proponuje nagrane video na YouTube ze scenkami z codziennego życia i licznymi odniesieniami kulturowymi i interkulturowymi do świata hispanojęzycznego wraz z propozycjami dydaktycznymi do wykorzystania w klasie przez nauczycieli j. hiszpańskiego.

https://ksiegarnia.siesta.pl/img/cms/BIBLET NUEVO EN MARCHA 3 EJER-_2412.pdf

Sgel
9788497787796

Opis

Czas realizacji
24 godziny

Specyficzne kody

Może polubisz

Nuevo Español en marcha 1...

Nuevo Español en marcha 1 Alumno + CD to podręcznik pierwszego poziomu czterotomowej serii Nuevo Español en marcha. Jest uaktualnioną językowo wersją poprzedniej edycji, wzbogaconą o video i wersje cyfrowe ale zachowuje charakter komunikatywny podrecznika.

Cena 114,03 zł

Nuevo Español en marcha 1...

Nuevo Espańol en marcha Ejercicios 1+CD zawiera 10 rozdziałów z praktycznymi ćwiczeniami, co dwa rozdziały część Práctica más z dodatkowymi ćwiczeniami, na końcu książki listę transkrypcji nagrań na CD, klucz do ćwiczeń, listę słownictwa oraz CD audio z nowymi nagraniami z większą ilością przykładów z Ameryki Łacińskiej.

Cena 57,37 zł

Nuevo Español en marcha 2...

Nuevo Español en marcha 2 Alumno + CD to podręcznik ucznia drugiego poziomu czterotomowej serii Nuevo Español en marcha. Jest uaktualnioną językowo wersją poprzedniej edycji, wzbogaconą o video i wersje cyfrowe ale zachowuje charakter komunikatywny podrecznika.

Cena 114,03 zł

Nuevo Español en marcha 2...

Nuevo Espańol en marcha 2 A2 Ejercicios + CD zawiera 10 rozdziałów z praktycznymi ćwiczeniami, co dwa rozdziały część Práctica más z dodatkowymi ćwiczeniami, na końcu książki listę transkrypcji nagrań na CD, klucz do ćwiczeń, listę słownictwa oraz CD audio z nowymi nagraniami z większą ilością przykładów z Ameryki Łacińskiej.

Cena 57,37 zł

Nuevo Español en marcha 3...

Nuevo Español en marcha 3 Alumno + CD to podręcznik ucznia trzeciego poziomu czterotomowej serii Nuevo Español en marcha. Jest uaktualnioną językowo wersją poprzedniej edycji, wzbogaconą o video i wersje cyfrowe ale zachowuje charakter komunikatywny podrecznika.

Cena 114,03 zł

Nuevo Español en marcha 3...

Nuevo Espańol en marcha 3 Ejercicios + CD zawiera 10 rozdziałów z praktycznymi ćwiczeniami, co dwa rozdziały część Práctica más z dodatkowymi ćwiczeniami, na końcu książki listę transkrypcji nagrań na CD, klucz do ćwiczeń, listę słownictwa oraz CD audio z nowymi nagraniami z większą ilością przykładów z Ameryki Łacińskiej.

Cena 57,37 zł

Nuevo Español en marcha 4...

Nuevo Español en marcha 4 Alumno + CD to podręcznik ucznia czwartego poziomu czterotomowej serii Nuevo Español en marcha. Jest uaktualnioną językowo wersją poprzedniej edycji, wzbogaconą o video i wersje cyfrowe ale zachowuje charakter komunikatywny podrecznika.

Cena 114,03 zł

Nuevo Español en marcha...

Nuevo Espańol en marcha Básico Ejercicios A1-A2 + CD zawiera 18 rozdziałów z praktycznymi ćwiczeniami, co dwa rozdziały część Práctica más z dodatkowymi ćwiczeniami, na końcu książki listę transkrypcji nagrań na CD, klucz do ćwiczeń, listę słownictwa oraz CD audio z nowymi nagraniami z większą ilością przykładów z Ameryki Łacińskiej.

Cena 75,48 zł

Nuevo Español en marcha...

Nuevo Español en marcha Básico A1 - A2 Profesor to podręcznik dla nauczyciela zawierający sugestie zajęć w klasie, rozwiązania zadań, egzaminy, zabawy i ćwiczenia do kserowania, wskazówki dydaktyczne do nagrań video, dodatkowe pomysły i materiały do łatwej adaptacji,wyjaśnienia metodyczne wszystkich rozdziałów z podręcznika ucznia wraz z kluczem do ćwiczeń, uwagi gramatyczne, wyjaśnienia funkcji komunikatywnych i aspektów socjokulturowych oraz gry do wykorzystania w różnych rozdziałach zależnie od potrzeb nauczyciela

Cena 97,46 zł