Sgel

Diccionario de términos clave de ELE SGEL

100,53 zł
Brutto Dostawa 24 godziny

Diccionario de términos clave de Español Lengua Extranjera jest pracą służącą do konsultacji dla nauczycieli języka hiszpańskiego i dla uczących się tego języka. Początkowo opublikowany w «Biblioteca del profesor de español» w Centro Virtual Cervantes, zbiera i wyjaśnia wszystkie terminy używane w nauce języka hiszpańskiego jako obcego.

Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów
CLOTHES
MEASUREXS/34S/36M/38-40L/40-42
UK681012
USA46810
FRA36384042
Waist (cm)64687276
Chest (cm)81858993
Seat (cm)899397101
Inseam (cm)81828384


SHOES
FOOT IN INCHESFOOT IN CMUSAEuroUK
23.56395
24.16.539.55.5
24.87.5406
1025.48417
10¼25.78.541.57.5
10½269428
10¾27.39.542.59.5

How to Take Clothing Measurements

 1. Get a flexible measuring tape. These are often sold in craft stores
 2. Neck:
  • Measure around the base of the neck in inches.
  • Round up to the nearest half inch.
 3. Chest:
  • Wrap tape measure under armpits around fullest part of chest (usually right above nipples
 4. Sleeve:
  • Bend your elbow and rest your hand on your hip.
  • Have someone measure from the middle of the back of your neck to your wrist by putting the tape measure over your shoulder, around your elbow and to your wrist.
 5. Waist:
  • Wrap tape measure around where you normally wear your pants. Keep tape measure a little loose by keeping a finger between the tape measure and your waist.
 6. Inseam:
  • Put on a pair of shoes.Have someone measure from your crotch to back of the heel, where you want your pants to end.
 7. Hands:
  • Measure around the hand at the fullest part (exclude thumb). The number of inches shows the size of the glove.
Ilość

Diccionario de términos clave de ELE jest pracą służącą do konsultacji dla nauczycieli języka hiszpańskiego i dla uczących się tego języka. Obok celu jakim jest wyjaśnianie różnych wątpliwości, pomyślana jest jako prezentacja głośnych prac dydaktycznych i próba systematyzacji jej terminologii. Można ją traktować jako źródło tylko konsultacji różnych terminów dla nauczycieli albo pogłębionej teorii. Towarzyszą jej dwa typy bibliografii; jedna podstawowa i druga specjalistyczna dla profesjonalistów, którzy chcą pogłębić swoje wiedzę. Składa się na nią prawie siedemset terminów z których 382 z osobnymi opisami. 

https://ksiegarnia.siesta.pl/img/cms/Diccionario_ELE_1227.pdf

Szczegóły produktu

9788497784160

Product Comments

Komentarze (0)