Regulamin sklepu internetowego Siesta s.c. obowiązujący od 25.05.2018 

I .Określenia.

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady sprzedaży produktów w sklepie internetowym. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:  

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://siesta.pl/, prowadzący sprzedaż książek i materiałów dodatkowych do nauki języków obcych.

 2. Właściciel –Siesta s.c  81-372 Gdynia ul. Świętojańska 32/7  NIP 5862278210, REGON: 221724422

 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu 

 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji i realizacji zamówienia.

 5. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu oraz zasady zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem sklepu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.  Usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219). Usługi te oraz sprzedaż produktów podlegają jednocześnie regulacjom prawnym chroniącym interesy konsumentów zawierających umowy na odległość, w szczególności przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

3. Administrator będzie kontaktował się z Klientem na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta na Portalu.

4. Właścicielem  sklepu internetowego, znajdującego się pod adresem internetowym http://siesta.pl/, zwanego dalej „Sklepem” jest Siesta s.c  NIP 5862278210, REGON: 221724422.

 5. Sklep http://siesta.pl/ oferuje sprzedaż hurtową i detaliczną podręczników i materiałów dodatkowych takich jak słowniki, lektury, CD i mapy do nauki języka hiszpańskiego, włoskiego, portugalskiego, angielskiego, francuskiego i polskiego.

 6. Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: ksiegarnia@siesta.pl, pod nr. tel + 48 570 188 698 lub tradycyjna pocztą : 81-372 Gdynia ul. Świętojańska 32/7

III Dane osobowe użytkowników

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:                                                                                                                                                                         1.Administratorem danych osobowych Użytkowników  sklepu siesta.pl jestSiesta s.c  81-372 Gdynia ul. Świętojańska 32/7, NIP 5862278210, REGON: 221724422,adres e-mail  ksiegarnia@siesta.pl .W spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem email:info@siesta.pl.
            
2. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:                                                                                        (1)    świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie siesta.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
                        (2)    sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
                        (3)    marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
                        (4)    rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
                        (5)   wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),                                                                                                                                                     3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze spółką                                                                                                                                                          4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
            5. Odbiorcami danych osobowych będą:                                                                                                (1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne spółki w celu obsługi sklepu siesta.pl oraz aplikacji mobilnej siesta.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością spółki,
                        (2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
            6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
            7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 

IV.Warunki i sposób korzystania ze Sklepu

1.   Korzystanie ze Sklepu wymaga  dostępu do Internetu i adresu poczty email.

2.  W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Stosowane przez Usługodawcę cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować świadczoną usługę indywidualnie do każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisaną wartość. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Portalu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: 
a.    Konfiguracji strony internetowej  
            (1)  dostosowania zawartości sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze sklepu;
            (2)  rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
            (3)  zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
b.    uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika na Portalu;
c.    utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d.    poprawnej konfiguracji wybranych funkcji sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
e.    optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Usługodawcę;
f.    dostosowania zawartości sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze sklepu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
g.    tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
h.    zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności sklepu,
i.    świadczenia usług reklamowych.
j.    Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w sklepie. Sklep zbiera informacje tekstowe zawarte w plikach cookies. Są one anonimowe i służą ocenie zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Każdy Klient może zdecydować o ich akceptacji lub odrzuceniu w swojej przeglądarce internetowej.

3.  Aby zostać Klientem sklepu należy utworzyć konto  podając login, adres e-mail, hasło, telefon kontaktowy, imię, nazwisko oraz adres zamieszkania i danych do wystawienia faktury VAT w formularzu rejestrującym.

4.  Po rejestracji Klient ma możliwość:

o    zamówienia produktu,

o    zmiany swoich danych;

o   mailowego kontaktu z obsługą sklepu

V. Realizacja zamówień

1.   Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.

2.   Przy każdym produkcie na stronie Sklepu znajduje się informacja dotycząca dostępności . Klient powinien zwrócić szczególną uwagę na powyższe informacje w trakcie dokonywania zamówienia w Sklepie .w przypadku stanu; „ dostępne  24h” towar dostarczany jest niezwłocznie zgodnie z wybranym sposobem doręczenia a w przypadku stanu :” na zamówienie” Klient informowany jest o terminie realizacji zamówienia.

3.   Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia przez wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

4.   Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

5.   Klient składa zamówienie w formie elektronicznej poprzez sklep w następujący sposób:

o    wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

o    wybór formy dostawy i płatności;

o    zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

o    zamówienie złożone w formie elektronicznej jest potwierdzane automatycznie  e-mailem.

Ze statusem realizacji zamówienia.

W zależności od formy zapłaty i formy dostawy bądź odbioru zamówionych towarów Klient otrzyma e-maila z danymi Sklepu, wybranym towarem lub towarami, ceną jednostkowa netto i brutto, formą i kosztami dostawy

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni. Od umowy można odstąpić droga mailową wysyłając taka informację na maila ksiegarnia@siesta,pl z podaniem numeru zamówienia.

VI. Forma płatności

1.   Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

o    płatność przelewem na rachunek bankowy;

o    płatność za pobraniem.

o    płatności w siedzibie firmy przy odbiorze osobistym.

2.   Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT, która będzie wysyłana elektronicznie.

3.   W przypadku nie podania numeru VAT sprzedaż będzie dokumentowana paragonem z kasy fiskalnej.

VII. Ceny

1.   Ceny podane przy produktach na stronie www Sklepu podawane są w złotych jako netto i brutto z podatkiem. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki ale jest ostateczna ceną produktu brutto. Koszty przesyłki  doliczane są do sumy zamawianych produktów i wynikają z wagi produktów i sposobu zapłaty. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach.

2.   Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

3.   Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. Dostawa

1.   Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępnej na stronie Sklepu, są to:

o    kurier 

o    Poczta Polska

   odbiór osobisty

2.   Termin dostawy do 1-2 dni roboczych od momentu nadania w przypadku wysyłki za pobraniem lub od momentu zaksięgowania wpłaty w przypadku płatności przelewem, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. 

3.   Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

IX. Prawo odstąpienia od umowy.

1.   Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres i dokonać zwrotu towaru w terminie 14 dni na adres Siesta s.c  81-372 Gdynia ul. Świętojańska 32/7  NIP 5862278210, REGON: 221724422

2.   Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

3.   W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sklep może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

X. Prawo Konsumenta do reklamacji

1.   Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

o    listownie na adres: Siesta s.c  81-372 Gdynia ul. Świętojańska 32/7  

o    wysłanie wiadomości e-mail na adres: ksiegarnia@siesta.pl

2.   W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe.

3.   Sklep ma obowiązek ustosunkować się do żądań postawionych w reklamacji przez Klienta niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

4.   W przypadku braku odpowiedzi Sklepu o sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamację uznaje się za przyjętą na korzyść Klienta.

5.   Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

6.   Sklep powinien w jak najszybszym czasie wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad.

7.   Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest istotna.

8.   Po uwzględnieniu reklamacji Sklep zwróci Konsumentowi koszty przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez Konsumenta. Sklep przekaże należną kwotę Konsumentowi na rachunek bankowy .

9.   Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z wymianą towaru - Sklep odeśle produkt Konsumentowi na własny koszt.

10.                Uszkodzenia mechaniczne, jeżeli nie są wynikiem wad produktu - powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych.

11.                Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

XI. Pozostałe

1.  Regulamin jest dostępny pod adresem http://siesta.pl/.

2.   Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawne. 

4.   Jeżeli kupującym jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez Sąd Arbitrażowy lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela. 

XIIPostanowienia końcowe

1..Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://www.http://ksiegarnia.siesta.pl/content/3-regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.