Dla nauczyciela

Podręczniki językowe dla nauczycieli

Nauczający języków obcych są mile widziani na naszej internetowej księgarni językowej. Współpracujące z nami placówki dydaktyczne otrzymują darmowe podręczniki dla nauczycieli, a szkoły – książki, będące nagrodami w różnych konkursach, w których biorą udział uczniowie. Nauczyciele języków obcych podniosą swoje kompetencje dydaktyczne, korzystając z wydawnictw księgarni językowej. Posiadamy publikacje przeznaczone dla osób, które w stopniu zaawansowanym opanowały język obcy i pragną dalej kształcić się w tym kierunku. Mogą one zaopatrzyć się w kompletne materiały do kursów językowych, przygotowane dla nauczycieli. To książki zawierające przykłady sesji lekcyjnych, zestawy ćwiczeń, które można zaproponować uczniom, bazy lektur omawianych podczas zajęć. Osiągnięcie perfekcji wymaga lat ćwiczeń, ale dobre podręczniki językowe mogą ten proces ułatwić i przyspieszyć. Prosimy pamiętać, że odbiorcy hurtowi, tacy jak szkoły i uczelnie wyższe, są przez nas traktowani specjalnie, a ma to również wpływ na niższą cenę książek.

Dla nauczyciela