Język francuski

Era świetności języka francuskiego, przed dominacją angielskiego, była długim i znakomitym czasem. Każdy wykształcony człowiek potrafił porozumiewać się po francusku, a dyplomacja Europy po prostu nie znała innego języka. Ale chyba i dziś sytuacja nie jest diametralnie odmienna. Nadal istnieje szeroka rzesza ludzi, którzy za swój "drugi pierwszy język" obierają mowę francuską, która nie straciła nic ze swojej dystynkcji. Dział francuski księgarni internetowej zawiera oficjalne podręczniki językowe oraz słowniki do nauki francuskiego. Przystępne wykłady gramatyki pozwolą zacząć mówić i rozumieć mowę mieszkańców kraju nad Loarą i cieszyć się wybitnymi działami literatury, potężnej jak prawie żadna inna literatura obcojęzyczna. Francja i język francuski nigdy nie wyszły z mody. Przeciwnie, wiele mód i nowych stylów jest właśnie proponowanych przez Paryż i inne miasta Francji. Podręczniki językowe do francuskiego w naszej księgarni językowej, to dostęp do dynamicznego świata frankofońskiego, z jego stylem życia, filozofią, kuchnią i wspaniałą historią jednego z najważniejszych państw świata.

Język francuski